PPHU "Computron" Rafał Bosak
Informatyka, elektronika, technika

O Firmie

PPHU "Computron" działa w branży informatycznej oraz w pewnym zakresie elektronicznej i elektrotechnicznej. Głównym typem działalności jest świadczenie usług w szerokim zakresie, uzupełniane w mniejszym stopniu produkcją i handlem. Firma jest jednoosobowym przedsiębiorstwem z pewnym zapleczem zewnętrznym.

Misją firmy jest dostarczanie usług na wysokim poziomie w przystępnych cenach. Nacisk położony został na:

  • zrozumienie faktycznych potrzeb Klienta i proponowanie adekwatnych rozwiązań
  • maksymalne wykorzystanie zasobów (sprzęt, oprogramowanie, kompetencje), które Klient już posiada, o ile jest to racjonalne
  • wykonywanie prac i wprowadzanie ewentualnych zmian w miarę możliwości nieinwazyjnie, bez zakłócania pracy
  • dążenie do rozwiązań skutecznych, ale na ile to możliwe prostych, bez zbędnego balastu
  • zapewnianie ergonomii i wiążącej się z nią wydajnością pracy
  • rzetelność, uczciwość, zdrowy rozsądek
O ile to możliwe, staramy się zaproponować różne rozwiązania, tańsze i droższe, z rzetelnym i zrozumiałym przedstawieniem za i przeciw. Proponując rozwiazania nowoczesne, mamy na uwadze, żeby były wystarczająco sprawdzone, "wygrzane". Ostateczna decyzja należy, oczywiście, do Klienta.

O właścicielu

Ukończyłem informatykę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiel i posiadam kilkunastoletnie doświadczenie komercyjne jako informatyk. W tej branży wykonywałem prace bardzo różnorodne, od serwisu sprzętowego przez konfigurowanie sprzętu, instalację i konfigurację zaawansowanego oprogramowania serwerowego, programowanie w różnych językach i na różnych platformach, wdrażanie rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa, projektowanie systemów informatycznych, systemy ERP, analizę systemową u klienta i szkolenia. Mam też duże doświadczenie w zakresie oprogramowania Open Source, które w wielu przypadkach z powodzeniem może zastąpić drogie oprogramowanie płatne. Wykonywałem dużo zadań dla klientów korporacyjnych ale wykonywałem także prace dla małych firm. Znam z własnej praktyki wiele typowych błędów, popełnianych na różnych szczeblach, które mogą być przyczyną dużych choć zakamuflowanych nieefektywności lub porażki wdrożenia danego rozwiazania informatycznego. Rozumiem też niechęć do zmian i wiem, że często jest ona racjonalna, uzasadniona ekonomicznie. Rozumiem, że komputer, zwłaszcza w firmach, jest traktowany jako narzędzie do wykonywania określonej pracy i dopóki realizuje swoje zadanie poprawnie, nie ma potrzeby niczego zmieniać. Myślę, że bezpiecznie mogę powiedzieć, że mam praktyczny "przekrój" przez niemal całą informatykę i niewiele w tej branży jest mnie w stanie zaskoczyć. Dzięki temu mogę podejmować się nowatorskich czy bardzo nietypowych zadań i kończyć je sukcesem.

Ponadto, moja wiedza, umięjętności i praktykla pozwalają mi zajmować się zadaniami nie tylko z zakresu czystej informatyki ale też z innych dziedzin techniki, włączając m.in. elektronikę, elektrotechnikę czy technikę motoryzacyjną. W związku z tym dobrze czuję się w zadaniach międzydziedzinowych, zwłaszcza z pogranicza informatyki.

Rafał Bosak